حضور وزیر محترم بهداشت و هیئت همراه جهت افتتاح پاویون ایران
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی سلامت عراق
پاویون ایران در نمایشگاه بین المللی سلامت عراق
حضور وزیر محترم بهداشت و سفیر محترم ایران در افتتاحیه نمایشگاه بین المللی سلامت عراق