افتتاح پاویون ایران در نمایشگاه سلامت بلاروس توسط ریاست سازمان غذا و دارو ایران و وزیر بهداشت بلاروس
بازدید وزیر بهداشت بلاروس و رئیس سازمان غذا و دارو کشورمان از پاویون ایران
بازدید وزیر بهداشت بلاروس و رئیس سازمان غذا و دارو از پاویون ایران