بسیسسبسب
اهدای لوح یادبود از سوی مدیر عامل شرکت یاران کارآفرین به وزیر تجارت اردن در مراسم اختتامیه نمایشگاه ایران در امان
بازدید وزیر اقتصاد و تجارت اردن از نمایشگاه اختصاصی ایران در امان