لطفا جهت دریافت هرگونه اطلاعات در خصوص نمایشگاه با شماره های ۸۸۹۲۱۷۵۷ و ۸۸۹۴۸۱۹۹ تماس حاصل فرمایید و یا با ایمیل شرکت مکاتبه فرمایید.   

آدرس ایمیل:  info@yarankarafarin.com