بازدید نخست وزیر سوریه از پاویون جمهوری اسلامی ایران
حضور وزرای محترم نفت، اقتصاد و تجارت خارجی سوریه در پاویون جمهوری اسلامی ایران
اهداء لوح و تندیس نمایشگاه از سوی وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه
بازدید سفیر محترم جمهوری اسلامی ایران