بازدید جناب آقای عماد خمیس نخست وزیر محترم سوریه از پاویون ایران در شصتمین دوره نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه