مدارک و مستندات مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات بابت مشارکت در نمایشگاههای خارجی

براساس اعلام سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت های ایرانی مشارکت کننده در نمایشگاههای بین المللی خارجی به منظور دریافت تسهیلات ارائه شده از سوی این سازمان، ملزم به ارائه موارد زیر می باشند:

  • تصویر قرارداد اجاره غرفه با شرکت مجری
  • اساسنامه شرکت یا مدرک عضویت در تشکل های معتبر صنفی و یا پروانه بهره برداری معتبر
  • تاییدیه مشارکت از طرف شرکت برگزارکننده