برگزاری نمایشگاه بین المللی تخصصی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی سوریه در مهر ماه سال جاری در محل نمایشگاه بین المللی دمشق