آدرس: خیابان شهید مطهری- خیابان لارستان-  شماره ۱۱۰

تماس : ۸۸۹۲۱۷۵۷ (۲۱) ۹۸+
نمابر: ۸۸۹۴۸۱۹۹ (۲۱) ۹۸+

تلگرام: ۰۹۱۹۰۰۲۴۰۰۸
ایمیل: info@yarankarafarin.com