اهداف و سیاست های کلان برپائی نمایشگاه

  1. افزایش حجم مبادلات بازرگانی
  2.  توسعه وهمکاری های اقتصادی
  3. افزایش رقابت سالم
  4. افزایش سطح تولید
  5. توسعه و گسترش ارتباطات بین المللی
  6. توسعه و گسترش صادرات کالا و خدمات