اردن

بازدید نخست وزیر سوریه از پاویون جمهوری اسلامی ایران