00دقیقه
00ساعت
00روز
00دقیقه
00ساعت
00روز
00دقیقه
00ساعت
00روز

نمایشگاه محصولات و تولیدات شرکت های ایران در امان بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت صنعت و تجارت اردن و با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور از تاریخ بیست و دو لغایت سی و یک فروردین ماه سال 1399 در امان پایتخت اردن برگزار می گردد.

اطلاعات بیشتر

 

نمایشگاه محصولات و تولیدات شرکت های ایران در امان بر اساس مجوز صادره از سوی وزارت صنعت و تجارت اردن و با هماهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در این کشور از تاریخ نوزده لغایت بیست  و هشتم دی ماه سال 1398 در امان پایتخت اردن برگزار می گردد.
اطلاعات بیشتر

پاویون جمهوری اسلامی ایران در شصت و یکمین نمایشگاه بین المللی بازرگانی سوریه از تاریخ ششم لغایت پانزدهم شهریور ماه بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان توسعه تجارت ایران توسط شرکت یاران کارآفرین برگزار میگردد.
به شرکت کنندگان در این نمایشگاه بر اساس شیوه نامه مصوب از سوی سازمان توسعه تجارت ایران پس از تأمین شرایط تا سقف پنجاه درصد هزینه مشارکت در غرفه پرداخت خواهد گردید.

اطلاعات بیشتر